Per què és necessària una prova d’esforç?

Prova d'esforç
La realització d’activitat física de manera regular incrementa, sense cap mena de dubte, la qualitat de vida de la persona. Es considera una persona activa tota aquella que practiqui una activitat física moderada o intensa més de 30 minuts almenys 3 cops per setmana. Caminar amb cert ritme, córrer, anar al gimnàs o practicar esports de grup com el futbol, el basquet o el handbol són exemples d’una activitat moderada o intensa necessària per mantenir un bon equilibri físic i mental.

Però la pràctica d’esport no està exempta de riscos i cal estar molt atent a les respostes del nostre cos mentre fem esport. Conèixer el nostre estat inicial, la nostra resposta a l’esforç físic, és important per practicar qualsevol activitat esportiva de manera segura. La valoració mèdica esportiva (prova d’esforç, també coneguda com ergometria), a diferència d’un examen mèdic comú, està enfocada a estudiar com es comporta el teu organisme quan practiques esport, i els canvis que es produeix durant la pràctica del mateix

La prova d’esforç

Prova d'esforç

La prova d’esforç estudia el funcionament del nostre cor durant l’exercici.

  • Per a què serveix la prova d’esforç? Diagnosticar alteracions cardíaques de l’esportista com  la cardiopatia isquèmica, arítmies y alteracions del ritme, hipertensió arterial, així com possibles malformacions congènites que poden esdevenir un risc per a la persona.
  • A partir de quina edat, i cada quan s’ha de fer una revisió mèdica  amb prova d’esforç?
    • A partir del 16 anys, en qualsevol esportista que realitzi activitat mitja/alta, es aconsellable que la revisió mèdica esportiva sigui amb prova d’esforç, mínim cada 2 anys.
    • Per als esportistes que practiquen una activitat física d’alta intensitat, o que siguin majors de 30 anys, es recomana la realització de prova d’esforç cada any.

L’ergometria també és una eina a l’hora de valorar les capacitats físiques de l’esportista, així com calcular paràmetres fisiològics com el consum màxim d’oxigen, els llindars anaeròbics, els METS, etc… Aquesta informació serà de gran importància a l’hora de planificar entrenaments i preparar els esportistes per a obtenir el millor tipus de preparació que els permeti  assolir un estat de forma òptim.