Revisió mèdica amb prova d’esforç

Prova d'esforç

Córrer és una activitat que s’ha posat de moda en els últims anys. Els seus avantatges són clars: és un esport que es pot fer a l’aire lliure, és relativament barat i permet alternar les superfícies i els escenaris on practicar-lo. No requereix cap tipus de federació ni de pagament d’entrada en un club oficial i l’activitat es desenvolupa al ritme que l’esportista desitja.

RUNNINGSALUT ofereix una revisió mèdica de nivell 2:

  • Electrocardiograma i valoració cardiorespiratòria completa
  • Valoració antropomètrica (pes, massa muscular, percentatge gras)
  • Valoració ortopèdica
  • Valoració dels òrgans dels sentits
  • Anamnesi
  • Prova d’esforç maximal amb cicloergòmetre (nivell2)
  • Certificat Mèdic Esportiu (CME)

Posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari, el nostre correu o telèfon per rebre més informació i conèixer les condicions d’aquest servei.

Serveis adicionals: estudi de valoració de lactat i estudi d’umbrals. Consulta mitjançant aquest formulari o el nostre telèfon les condicions d’aquest servei.

La prova d’esforç

Però el fet de practicar un esport sense necessitat de formar part d’un organisme oficial no implica que descuidem la nostra salut. És molt important conèixer el nostre estat i quins són els nostres límits quan desenvolupem una activitat física. Per aquest motiu és molt aconsellable realitzar una revisió mèdica amb prova d’esforç (ergometria) un cop a l’any.

Per què és necessària una prova d’esforç? Aquesta prova servirà per analitzar la situació actual de l’esportista, la seva evolució si ja s’ha fet alguna altra prova d’esforç i permetrà detectar possibles riscos i aconsellar noves vies d’entrenament.

Des del 2003, i per Real Decret, les revisions mèdiques esportives amb prova d’esforç han de ser signades per un Metge especialista en Medicina Esportiva, i en un Centre Homologat, condicions que RUNNINGSALUT compleix.

Sabem, per experiència, que els esportistes necessiten un control mèdic regular, principalment per verificar que el nivell d’activitat sigui adequat i per vigilar l’aparició d’alteracions cardiològiques.

Els Compromisos de RUNNINGSALUT

3

  1. Som metges especialistes en Medicina Esportiva i treballem des d’un Centre Homologat per la Generalitat de Catalunya, complint els requeriment legals per a la realització de la prova d’esforç.
  2. Disposem de despatx a les instal·lacions de Centre de Rehabilitació Gramenet (Centre Homologat), amb tots els aparells mèdics, així com un cicloergòmetre amb software que permet fer la prova d’esforç a esportistes de mitjà i alt nivell.
  3. Tot el procés d’entrega de certificats i informes es fa a través de l’àrea d’usuaris de la web. Això permet a l’esportista accedir als seus informes en qualsevol moment i garanteix la confidencialitat, seguint així els criteris de LOPD. Addicionalment, el client podrà accedir a una història clínica continuada que permet detectar canvis eventuals i realitzar els ajustos mèdics corresponents, optimitzant el rendiment físic de l’esportista, a mitjà i llarg termini.